Bekijk desktop versie

Wie zijn wij?

 Dé Jura Servicepartner van Noord-NederlandEspresso Company is sinds eind jaren ’90 gespecialiseerd in de verkoop van espresso- en koffiemachines. Sinds die tijd zijn we ook officieel Jura dealer en kan je bij ons terecht voor de aankoop van iedere Jura volautomaat. We leveren Jura koffiemachines voor thuisgebruik, voor small office markt,...

Lees verder

Wel of geen waterfilter gebruiken

Onze mening over waterfilters in volautomatische espresso & koffiemachines voor thuis is niet bijster positief om verschillende redenen. Wij raden het gebruik alleen aan wanneer de lokale waterhardheid hoger is dan 12ºDh. Anders betaal je teveel aan het zuiveren van hoogwaardig, reeds gezuiverd drinkwater en dat is geen 'zuivere koffie'. Het ontkalken van de (volautomatische) espresso & koffiemachine via het interne programma is vele malen voordeliger en uit technisch oogpunt beter voor de koffiemachine en je portemonnee.


JURA: koffie is koud/lauw

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Geen bijzondere meldingen of tekens. 1.1 Probleem doet zich alleen voor bij cappuccino. 1.1.1 De cappuccinatore is vervuild of zelfs verstop geraakt. Alleen doorspoelen is niet meer voldoende. Cappuccinatore dient volgens de instructie gedemonteerd, gereinigd en gemonteerd te worden.
 
   
  1.2 Bij alle producten is de temperatuur niet voldoende. 1.2.1 Temperatuur van alle producten in het programmamenu op 'hoog' zetten.
   
      1.2.2 Molen fijner stellen.
 
    1.2.3 Verse koffie gebruiken. Voorkom dat uw bonen 'oud' worden in de machine. Vul de machine met een hoeveelheid bonen waarvan u verwacht ze binnen 2 á 3 dagen op te maken.
    1.2.4 Kopjes voorverwarmen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een koppenwarmer gebruiken.
    1.2.5 Maalschijven dienen vervangen te worden. 
        1.2.6 U heeft het apparaat niet bij ons gekocht? Wij kijken even naar het apparaat. Bel voor een prijsopgave.


JURA: onktkalken lang/blijft ontkalken aangeven

LET OP: Zorg er ten eerste voor dat u de ontkalkingsvloeistof altijd in een lege watertank doet.

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing

1. Apparaat ontkalkt/ A.U.B. wachten.
 
 
 
 
  1.1 Er is te veel water gevuld dan nodig. Initieel dient slechts 0,6L ontkalkingsoplossing gebruikt te worden. Iedere 0,1L meer is 10 minuten extra ontkalkingstijd.  
1.1.1 Watertank van het apparaat halen. Watertank spoelen en vullen met vers water. Wachten met terugplaatsen tot het apparaat er om vraagt. Display meldingen opvolgen. Het programma gaat verder met naspoelen van vers water.
       
  1.2 U vult tijdens het proces water bij terwijl de machine daar niet om vraagt.   1.2.1 Stoppen met bijvullen en verder gaan zoals beschreven staat bij oplossing 1.1.1.
       
  1.3 Er hangt een watervulsysteem aan het apparaat (grijs kastje in de watertank).   1.3.1 Kastje omhoog van de watertank halen en verder gaan zoals beschreven staat bij oplossing 1.1.1.


JURA: reinigingsprogramma start niet.

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Apparaat reinigen (+ apparaat geeft frequente piep).   1.1 Bij oudere apparaten is de reinigingstoets te kort ingedrukt gehouden.  
1.1.1 Houd de reinigingsknop tenminste 3 seconden ingedrukt totdat de melding 'lade legen' wordt aangegeven.
         
    1.2 Het apparaat staat uit.   1.2.1 Apparaat inschakelen.
         
    1.3 Er staat een andere melding in de display.   1.3.1 Eerst de andere melding oplossen voordat er gereinigd kan worden.


JURA: residubak (koffieprut) is soms overvol

De machine telt het aantal handelingen dat verricht is. Op basis daarvan wordt ook de melding lade legen weergegeven. Wanneer de lade geleegd wordt bij een uitgeschakelde machine, raakt de machine de tel kwijt. Mogelijk leegt ook iemand de lekbak (water) wél en de residubak (koffieprut) niet. JURA: koffie is slap

Probleem   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Koffie is slap.   1.1 Maalgraad te grof.   1.1.1 Maalgraad naar een kleiner puntje zetten (doe dit terwijl de molen maalt).
     
         
    1.2 Bonen zijn oud.   1.2.1 Naarmate de bonen ouder worden verliezen ze aan kracht in aroma en smaak. Voorkom dat uw bonen 'oud' worden in de machine. Vul de machine met een hoeveelheid bonen waarvan u verwacht ze binnen 2 á 3 dagen op te maken. 
       
         
    1.3 Als de molen een ratelend geluid geeft is deze defect.   1.3.1 Machine dient nagekeken te worden door een monteur. Raadpleeg de technieklijn, bel hiervoor 0900 - 66 366 55.
       
         
    1.4 Maalschijven zijn versleten of beschadigd door water in de molen of een pit/hout/steen tussen de koffiebonen.   1.4.1 Machine dient nagekeken te worden door een monteur. Raadpleeg de technieklijn, bel hiervoor 0900 - 66 366 55.
       
         
        1.4.2 Voorkom dat er een pit/hout/steen tussen uw koffiebonen zit. Koop uw koffiebonen bij The Coffee Factory of een andere koffiespeciaalhandel.

Een temperatuurverschil met oude of verse koffie kan zomaar 4 tot 5 graden bedragen. Verse koffie is koffie die onlangs gebrand is, maar ook die niet te lang bloot staat aan invloeden van zuurstof en licht. Gebruik een sluitclip om je koffiezak weer netjes af te sluiten en zet deze op een droge plek onder kamertemperatuur weg. 

JURA: molen draait maar maalt geen bonen

Probleem   Oorzaken probleem   Oplossing

1. Molen maalt wel maar geen bonen.
  1.1 Maalschijven zijn verroest door vocht in de molen.   1.1.1 Maalschijven dienen vervangen te worden. Raadpleeg de technieklijn om het juiste artikel toe te passen in combinatie met uw machine: 0900 - 66 366 55.
     
       

JURA: koffie is bitter

Probleem Oorzaken probleem Oplossing
1. Koffie is bitter. 1.1 Koffie verbrand. 1.1.1 Temperatuur in programma normaal zetten of maalgraad naar een groter (grof) puntje zetten.
1.2 Water is niet goed. 1.2.1 Water verversen.
1.3 Er is ontkalkt met een waterfilter in de watertank. 1.3.1 Filter verwijderen en weggooien. Apparaat spoelen. Volautomaten: In het programma filter op 'NEE' zetten. Apparaat nogmaals ontkalken, omdat het filter het ontkalkingsmiddel heeft geneutraliseerd. Keuze maken tussen het gebruik van filters of ontkalken.


JURA: vieze smaak na het ontkalken

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Geen bijzondere meldingen of tekens.   1.1 Er is geprobeerd te ontkalken terwijl er een waterfilter in de tank zit. Het filter heeft het ontkalkingsmiddel opgenomen en laat dat met kleine beetjes weer los.  
1.1.1 Filter verwijderen en weggooien. In het programma filter op 'NEE' zetten. Apparaat nogmaals ontkalken, omdat het filter het ontkalkingsmiddel heeft geneutraliseerd. Keuze maken tussen het gebruik van filters of ontkalken.


JURA: blijft hangen in ontkalkingsprogramma.

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing


1.
Apparaat ontkalkt/ A.U.B. wachten.
 

1.1
Apparaat blijft pompen terwijl er geen water in de tank zit.
 1.1.1
Tank verwijderen en duim op de aanzuigmond plaatsen zodat de pomp vacuüm trekt. Daarna gaat het apparaat verder in het programma om na te spoelen. 


JURA: melding reinigen blijft hangen

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Apparaat reinigen.   1.1 Programma dient uitgevoerd te worden.  
1.1.1 Reinigingsprogramma opstarten volgens verkorte handleiding of gebruiksaanwijzingen.
   
1.2
Programma is uitgevoerd maar niet succesvol afgerond.
 
1.2.1 Nogmaals proberen zonder tablet met de letterlijke opvolging van display instructies.
       
1.2.2 Zetgroep loopt zwaar en apparaat kan zetgroep niet initialiseren. Apparaat dient nagekeken te worden door een monteur
       
1.2.3 Logicprint is defect en dient vervangen te worden. 


Jura: na ontkalken geen koffie/water meer uit

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Systeem vullen/stoom drukken.  

1.1
Door het ontkalken is er zo veel kalk losgekomen dat het apparaat verstopt is geraakt.
 


1.1.1
Apparaat dient nagekeken te worden door een monteur
2. Geen bijzondere meldingen of tekens.   2.1 Ring in de zetgroep is gesprongen of apparaat lekt intern.  
2.1.1 Apparaat dient nagekeken te worden door een monteur


Jura: ontkalkingsprogramma wil niet starten

Display melding   Probleem   Oplossing
         
1. Apparaat ontkalkt/A.U.B. wachten.   1.1 Apparaat moet eerst gereinigd worden.   1.1.1 Eerst het reinigingsprogramma doorlopen.
         
2. Koffie gereed/filter wisselen.   2.1 Er wordt getracht te ontkalken met een clarisfilter in het apparaat. Dit is niet mogelijk en ook slecht voor de smaak.   2.1.1 Filter dient verwijderd te worden en in het programma op 'NEE' gezet te worden. Daarna is ontkalken weer mogelijk.
         
3. Koffie gereed/verkalkt.   3.1 Apparaten met een aparte ontkalkingstoets dienen uitgeschakeld te zijn.   3.1.1 Apparaat uitschakelen. In uitgeschakelde stand de reinigingsknop 3 seconden ingedrukt houden waarna het apparaat het programma zal starten.


Jura: melding 'bonen vullen' terwijl bonen zijn gevuld

Probleem   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Display geeft melding 'bonen vullen' terwijl bonen gevuld zijn.  
1.1
Bonenreservoir is vet.
  1.1.1 Probeer met een doek het bonenreservoir schoon te wrijven. 
     
       
         
    1.3 Maalschijven zijn defect  
1.3.1
Maalschijven dienen vervangen te worden.
       
       
De luxere machines zijn uitgevoerd met een infraroodsensor. Deze kunnen door koffievetten aangeslagen zijn en zijn makkelijk te reinigen met een droge doek. Wanneer uw machine hier niet over beschikt, wordt de melding bonen vullen gegeven wanneer de zetgroep geen of te weinig koffie detecteert. De oorzaak hiervan kan liggen in de bovenstaande opsomming en heeft vaak een bezoek aan de werkplaats tot gevolg. 

Jura: display meldingen m.b.t. de lade.

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1.Lade legen.   1.1 Er is verbinding tussen de metaalcontacten die achteraan de lekbak zitten.  
1.1.1 Vervuiling van koffie of ontkalkingsmiddel kan een (on)zichtbare verbinding tot stand brengen tussen de contacten. Contacten wassen met heet water, afwasmiddel en borstel (ook het gedeelte van de contacten dat in de lekbak naar beneden loopt). Daarna contacten aan binnen- en buitenzijde goed drogen met keukenpapier.
         
2. Lade plaatsen.   2.1 De metaalcontacten worden niet gevoeld.   2.1.1 Vuil verhindert contacten tussen de metalen lekbakcontacten in- en extern. Lekbakcontacten schoonmaken (evt. met fijn schuurpapier) en interne lekbakcontacten evt. met nagelvijl opwrijven.
         
3. Afvalbak plaatsen/legen.   3.1 Microschakelaar is elektrisch defect, is gebroken of palletje op de lade is afgebroken.   3.1.1 Apparaat dient nagekeken te worden door een monteur. Raadpleeg de technieklijn, bel hiervoor 0900 - 66 366 55.

Jura: display meldingen m.b.t. de watertank

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Water vullen.  
1.1 Vlotter watertank is uit de houder. Vlotterstop is los.
 
1.1.1 Vlotter terugplaatsen in vlotterschacht, vlotterstop terugzetten en evt. vastplakken.
         
    1.2 Vlotter watertank zit vast in de onderste positie en drijft dus niet meer.   1.2.1 Watertank leegmaken, flink met tank schudden in de hoop dat hij los schiet. Eventueel nog te proberen met ontkalkingsvloeistof. Anders vlotterstop verwijderen en vlotter losmaken. Vlotter vervangen.
         
    1.3 Flowmeter staat vast door vervuiling (apparaat met clarisfilter).   1.3.1 Ontkalkingsmiddel door apparaat laten lopen door gebruik van heet water functie.
2. Middel in tank.  

2.1 Er is te weinig ontkalkingsvloeistof gedoseerd.
 


2.1.1 Kopje kraanwater in de watertank bijvullen.
         
    2.2 Vlotter watertank is uit de houder. Vlotterstop is los.   2.2.1 Vlotter terugplaatsen in vlotterschacht, vlotterstop terugzetten en evt. vastplakken.
         
    2.3 Vlotter watertank zit vast in de onderste positie en drijft dus niet meer.   2.3.1 Watertank leegmaken, flink met tank schudden in de hoop dat hij los schiet. Eventueel nog te proberen met ontkalkingsvloeistof. Anders vlotterstop verwijderen en vlotter losmaken. Vlotter vervangen.
         
    2.4 Flowmeter staat vast door vervuiling (apparaat met claris waterfilter).   2.4.1 Ontkalkingsmiddel door apparaat laten lopen door gebruik van heet water functie.

Jura: wat kost een onderhoudsbeurt op een Jura machine?

De kosten zijn onder meer afhankelijk van de leeftijd van de machine en het aantal handelingen de machine gedurende die levensloop heeft gemaakt. Klik hier om een overzicht te krijgen van onze service tarieven. Onderaan het overzicht vindt u een link het geheel in PDF te kunnen bekijken en uitprinten. Jura: lekbak past niet meer in het apparaat

De lekbak is op het verkeerde moment uit de machine genomen. Zet de residubak (koffieprut) naast de machine en plaats de lade. Wacht tot de zetgroep is geinitialiseerd (zet de machine indien nodig eerst uit en daarna weer aan). Hierna moet de residubak weer compleet passen. JURA: koffie is slap bij 2 kopjes tegelijk

Probleem   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Koffie is slap bij 2 kopjes tegelijk.   1.1 Dosering van 1 kopje is meer dan 50% van het maximum.   1.1.1 Meer dan 100% is niet mogelijk. Zet de dosering van 1 kopje op maximaal 50% en gebruik eventueel een donkerdere branding koffiebonen.
     
       
Dit probleem zie je vooral bij Jura Impressa machines met een zetgroep van maximaal 16 gram. Hier kan bij 2 kopjes tegelijk slechts 8 gram per kopjes gedoseerd worden. Te weinig voor een volautomaat. Zet dan liever 2 x 1 kopje. 

Jura: display geeft niet aan dat molen gevuld moet worden.

Probleem   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Bonen zijn op maar display geeft niks aan.   1.1 Infrarood in bonenreservoir werkt niet optimaal.   1.1.1 Glaasjes van de infraroodstraal reinigen met een keukendoekje.


Jura Impressa / Ena / Micro: ERROR 1

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 1.   1.1 Koffie temperatuursensor onder de minimale waarde.   1.1.1 Apparaat even op kamertemperatuur laten komen en dan nogmaals proberen.
     
         
    1.2 Koffie temperatuursensor defect.   1.2.1 Stekker uit het stopcontact halen, 5 minuten wachten en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient de machine nagekeken te worden door een monteur
       


Jura Impressa / Ena / Micro: ERROR 2

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 2.   1.1 Koffie temperatuursensor boven de maximale waarde.   1.1.1 Apparaat uitzetten, laten afkoelen en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient de machine nagekeken te worden door een monteur.  
     
       
         
    1.2 Koffie temperatuursensor defect.   1.2.1 Stekker uit het stopcontact halen, 5 minuten wachten en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient de machine nagekeken te worden door een monteur
       


Jura Impressa: ERROR 3

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 3.   1.1 Stoom temperatuursensor onder de minimale waarde.   1.1.1 Apparaat even op kamertemperatuur laten komen en dan nogmaals proberen.
     
         
    1.2 Stoom temperatuursensor defect.   1.2.1 Stekker uit het stopcontact halen, 5 minuten wachten en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient de machine nagekeken te worden door een monteur
       


Jura Impressa: ERROR 4

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 4.   1.1 Stoom temperatuursensor boven maximale waarde.   1.1.1 Apparaat uitzetten, af laten koelen en dan nogmaals proberen.
     
         
    1.2 Stoom temperatuursensor defect.  
1.2.1
Stekker uit het stopcontact halen, 5 minuten wachten en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient de machine nagekeken te worden door een monteur
       


Jura Impressa / Ena / Micro: ERROR 5

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 5.   1.1 Water temperatuursensor onder de minimale waarde.   1.1.1 Apparaat even op kamertemperatuur laten komen en dan nogmaals proberen.
     
         
    1.2 Apparaat kan niet opwarmen.   1.2.1 De machine nagekeken te worden door een monteur.   
       


Jura Impressa / Micro: ERROR 6

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing

1.
Error 6 (Bij Ultra machine).
  1.1 Water temperatuursensor boven maximale waarde.  
1.1.1
Apparaat uitzetten, laten afkoelen en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient De machine nagekeken te worden door een monteur
     
       
         

2.
Error 6 (Bij Jura Impressa modellen).
  2.1 Automatisch keramiekventiel kan zich niet initialiseren.  
2.1.1
Ontkalken en nogmaals proberen. Werkt dit niet dan dient de machine nagekeken te worden door een monteur
     
       


Jura Impressa: ERROR 7

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 7.   1.1 Initialiseren lukt niet van encoder/ zetgroep/automatisch keramiekventiel.   1.1.1 Stekker uit het contact halen, 5 minuten wachten en opnieuw opstarten. Werkt dit niet dan dient De machine nagekeken te worden door een monteur
     
       


Jura Impressa / Ena / Micro: ERROR 8

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing
1. Error 8. 1.1 De zetgroep draait moeilijk. Initialisatie van de zetgroep lukt niet. 1.1.1 Er zit een restant (gemalen) koffie in de zetgroep. Stekker uit het contact halen en opnieuw opstarten.
 
   
     
    1.1.2 Machine is aan een onderhoudsbeurt toe. 
   
  1.1.3 De residubak of lade is niet goed geplaatst. Uitnemen en zonder residubak terugplaatsen. Machine met stekker opnieuw opsterten, residubak terugplaatsen.
   
 
1.2 De zetgroep draait normaal maar de 'tresterschaufel' komt op de residubak terecht.


1.2.1 Residubak opnieuw plaatsen of zelfs wegnemen, 5 minuten wachten en opnieuw opstarten.
   
     
    1.2.2 Machine dient nagekeken te worden door een monteur. 
   
 
1.3
 Zetgroep draait erg makkelijk. Er is een tandwiel van de aandrijfmotor gebroken.

1.3.1 Machine dient nagekeken te worden door een monteur. 
 
   
 
1.4
 Er is alleen een klikkend geluid. De transformator of de voedingsprint is defect.

1.4.1 Machine dient nagekeken te worden door een monteur. 
       


Jura Giga / Impressa / Ena / Micro: ERROR 9

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing

1.
Error 9
  1.1 Relais op logicprint is defect   1.1.1 De machine nagekeken te worden door een monteur


Jura Giga / Impressa / Ena / Micro: ERROR 10

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing

1.
Error 10
  1.1 Spanning onregelmatig.   1.1.1 De machine nagekeken te worden door een monteur
     
       
         


Jura Giga / Z6: Error 15

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing

1.
Error 15
  1.1 Initialisatie stappenmotor cappuccinatore niet mogelijk.   1.1.1 Probeer de cappuccinatore opnieuw te plaatsen. 
     
       
         


JURA Giga: Error 19

Display melding   Oorzaken probleem   Oplossing

1.
Error 19
  1.1 Temperatuur element te hoog   1.1.1 Neem contact op met de monteur
     
       
         


Vragen?

Bel: (0592) 30 29 40

Of wij bellen jou:

Verfijn je zoekopdracht

Merk Soort onderhoud Model Soort onderdeel

Iets voor jou?

JURA S8 Chroom GII JURA S8 Chroom € 1.690,00 per stuk
JURA Ena 8 Massive Aluminium met cappuccino en melkbeker JURA Ena 8 Massive Aluminium € 1.499,00 per stuk
JURA Z6 Diamond Black JURA Z6 Diamond Black € 2.399,00 per stuk

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen